Genealogische gegevens Clauw Roger.

Index

Hoofdpagina

Stamboom Clauw

Klerken

Houthulst

Publicaties

Volkstellingen

Klerken : communicanten en vormelingen

Stamboom Ogiers

Aanpassingen

Rudderhove (Velzeke)

Houthulst.

Parochieregisters van de Sint-Jan-Baptistekerk.

Parochie Houthulst met de Sint-Jan-Baptistekerk - enkele gegevens.

Reeds in de 12de eeuw benutten de omwonenden de bosranden van het “Houthulstbos” voor eigen profijt. Dit resulteerde enerzijds in een gestage verschrompeling van het boscomplex, en anderzijds in het ontstaan van verscheidene “bosrand”-gemeenschappen, beter gekend als “Boskanters”, met  belangrijke bebouwing, ondermeer op het grondgebied van Klerken met de gehuchten “Hoogkwartier” en “Terrest”.

Senator Joannes Petrus Cassiers, (° Antwerpen 25.5.1788 - + Houthulst 12.3.1870) besluit samen met zijn echtgenote , Carolina de Patin de Langhemarck (°Langemark 10.6.1823 - + Houthulst 5.1.1882), om op zijn uitgestrekt domein dat zich grotendeels situeert in het Vrijbos en het Hoogkwartier te Klerken, een pastorie, een kerk en een school te bouwen.

De officiële toelating van het bisdom voor de bouw van de kerk wordt gegeven op 3.11.1857. In deze tekst wordt de exacte datum vermeld van de oprichting van de parochie “Houthulst “, namelijk 13 maart 1857.

Het staat evenwel vast dat er vòòr die datum reeds een voorlopige kapel werd gebouw, want op 12.2.1856 schrijft monseigneur Malou naar senator Cassiers dat hij zeer verheugd is te mogen vernemen dat de senator van plan is nieuwe pogingen te ondernemen om van de regering de benoeming van een desservant te verkrijgen (voor de kapel). Op 17.10.1856 schrijft monseignieur Scherpereel naar senator Cassiers dat de Eerwaarde heer Deprez de mis mag opdragen en onderricht geven in de kapel in afwachting van de oprichting van de parochie.

De bouw van de kerk wordt toegewezen aan Charles Knockaert te Zarren zoals vermeld in de beraadslaging van de gemeenteraad, zitting van 22.4.1858. Op 5.10.1860 schrijft pastoor Lelieur aan de bisschop dat de kerk gebouwd is maar nog niet voltooid, en dringt aan op een spoedige inzegening door de deken van Diksmuide.

De parochieregisters van Houthulst.

De parochieregisters der dopen, huwelijken en overlijdens beginnen reeds in de maand oktober 1857, dus nog vóór de aanvang van de bouw van de kerk.We mogen aannemen dat de eerste pastoor van Houthulst, eerwaarde heer Lelieur,  rond dat tijdstip werd aangesteld, en de dopen, huwelijken en begrafenisdiensten nog plaatsvonden in de toenmalige kapel.
Deze informatie werd gehaald uit “Bijdrage tot de geschiedenis van Houthulst”, een publikatie van het Gemeentekrediet in opdracht van het gemeentebestuur van Houthulst n.a.v. het 60-jarig bestaan van Houthulst als Gemeente.