Genealogische gegevens Clauw Roger.

Index

Hoofdpagina

Stamboom Clauw

Klerken

Houthulst

Publicaties

Volkstellingen

Klerken : communicanten en vormelingen

Stamboom Ogiers

Aanpassingen

1. Mijn hobby’s.

Uiteraard stel ik een genealogisch overzicht op aangaande de familienaam “Clauw”. Maar ik verzamel ook alles wat geschiedenis betreft van de gemeenten Klerken en Houthulst in de provincie West-vlaanderen (waar de meeste “Clauw’s vandaan komen) en de gemeente Balegem in Oost-Vlaanderen (mijn geboortedorp en de gemeente waar de familie van mijn moeder haar oorsprong vindt). Maar ook van andere gemeenten en parochies in de nabijheid van Klerken, Houthulst en Balegem probeer ik zoveel mogelijk dokumentatie te verzamelen.


Reeds gedurende enkele jaren zet ik mij in om de doop-huwelijks-en overlijdensregisters van zowel de Sint-Laurentiuskerk (Klerken) als de Sint-Jan-Baptistekerk (Houthulst) in PC-bestanden te brengen. Al mijn bewerkingen kan u hier op deze (bescheiden) website vinden.

2. Wat kan u vinden op deze webpagina’s.

- Een genealogie van mijn tot nu toe oudste stamvader Clauw Joannes Judocus uit Klerken.

- Gegevens van parochieregisters van de Sint-Laurentiuskerk van Klerken.

- Gegevens van de parochieregisters van de Sint-Jan-De Doperkerk van Houthulst.

- De huwelijken voor de burgerlijke stand van Klerken periode 1801 - 1899.

- Volkstellingen van Balegem, Godveerdegem en Klerken.

- Lijst met communicanten/vormelingen in Klerken van de jaren 1807, 1808 en 1809 vermeld in het doopregister 1807/1826.

- De genealogie van de familie van mijn echtgenote Ogiers Rita.

Opmerkingen :

- Er wordt verder gewerkt aan het digitaliseren van andere registers van deze twee kerken. Deze zullen dan eveneens hier worden geplaatst.

- Het huwelijksregister van de Sint-Laurentiuskerk van Klerken voor de periode 1812/1822 was niet meer aanwezig in de kerk en mag dus als verloren beschouwd worden.

- In de Sint-Laurentiuskerk werd bevond zich slechts één overlijdensregister met de overlijdens periode 1810/1822.

3. Mijn publicatie.

Ik heb ook al een beperkt aantal gegevens in boekvorm die je kan vinden bij "Publicaties"

4. Nuttige webadressen.

Website van Ignace Debruyne met wie ik gemeenschappelijke voorouders heb

Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen Vlaamse Ardennen

Vrijwilligerswerk Rijksarchief Brugge

Stadsarchief Brugge

Stadsarchief Oostende

Stamboomgids - Nederlandse genealogische databank

Archiefbank voor Zeeuws-Vlaanderen

5. Tenslotte een oproep.

Zowel in mijn stamboom als mijn kwartierstaat ontbreken nog veel gegevens. Ik besef dat aan deze bestanden nog veel opzoekingswerk zal nodig zijn. Het is zelfs een illusie te denken dat ooit alles zal gevonden worden. Immers, het grootse deel van mijn familiegegevens dient gezocht in gemeenten die zich in de frontstreek situeren, en veel is daar verloren gegaan.
Daarom wil ik graag aan bezoekers van deze website vragen dat, indien ze bijkomende informatie hebben over personen vermeld in mijn stamboom of kwartierstaat, ze mij dit zouden willen meedelen
. Uiteraard wil ook ik mijn beschikbare informatie delen met mensen die mij dit vragen (ondermeer van Klerken bezit ik een groot aantal copiën van doop, huwelijks-en overlijdensakten zowel van vóór als nà Napoleon).