Genealogische gegevens Clauw Roger.

Index

Hoofdpagina

Stamboom Clauw

Klerken

Houthulst

Publicaties

Volkstellingen

Klerken : communicanten en vormelingen

Stamboom Ogiers

Aanpassingen

Klerken

Parochieregisters

Opmerkingen

(1) Er zijn belangrijke verschillen tussen wat in de klapper staat en wat werkelijk in de registers is vermeld. Zo zijn er in de klapper huwelijken vermeld terwijl de pastoor in het register schrijft dat het huwelijk in een andere parochie wordt gehouden. Dikwijls levert de pastoor een bewijsstuk af waarmee wordt bevestigd dat alles in orde is qua huwelijksaankondigingen zodat het huwelijk in die andere parochie kan doorgaan. Dit wordt dan vermeld in de registers. In de registers zijn ook veel ondertrouwen (sponsalia) ingeschreven. Ook hier wordt vaak vermeld dat ze in een andere parochie.
Er zijn in de klapper nog ander fouten zoals verkeerde data, onjuiste schrijfwijze van de namen, als bruid wordt de moeder van de bruid vermeld, ... .Bovendien vinden we in de klapper slechts huwelijken tot 1792 terwijl in de registers huwelijken tot 1796 werden ingeschreven.

(2) In de kerk bevond zich enkel het overlijdensregister 1810/1822.

(3) Door een goede vriend en eveneens zeer gericht onderzoeker naar gegevens over Klerken, werden nog in een andere archiefbewaarplaats overlijdensregisters aangetroffen met overlijdensakten vanaf 1839. (een volledige bewerking zal hier op termijn worden geplaatst). Dit betekent dat er voor de periode 1823/1838 geen registers beschikbaar zijn (mogelijk verdwenen tijdens de 1e WO ?)

Burgerlijke stand

De huwelijken van de jaren VII en VIII (1798 – 1799 – 1800) van de Franse tijdstelling werden afgesloten in de kantonhoofdplaatsen. Voor Klerken is dit Diksmuide. Ik verwijs dan ook graag naar “Huwelijken in Diksmuide jaar 7 en 8 (1798 – 1799 – 1800)” een werk van de hand van Annie Pollet en Nicole Cornillie uitgeven in juni 2003 raadpleegbaar in de afdelingen van Familiekunde Vlaanderen).

Andere gegevens

  • Lijst van communicanten/vormelingen 1807, 1808 en 1809